สู่ดินแดนประวัติศาสตร์ มนต์เสน่ห์ล้านนาตะวันออกเมืองอุตรดิตถ์
ReadyPlanet.com
article

 

สู่ดินแดนประวัติศาสตร์ มนต์เสน่ห์ล้านนาตะวันออกเมืองอุตรดิตถ์

เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

อุตรดิตถ์ UTTARADIT  ข้อมูลจาก : http://www.uttaradit.go.th/ 

เศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตพอกิน ที่ดินพออยู่ ประตูสู่หลวงพระบาง

อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ในแดนล้านนาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตร
และโดยทางรถไฟ 485 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่านทางทิศเหนือ จังหวัดพิษณุโลกทางทิศใต้
และทิศตะวันออกจังหวัดเลยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกกับจังหวัดสุโขทัย

อำเภอเมือง Mueng District

หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน Luang PhoPhet
หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปเชียงแสนและเป็นพระประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าถนน มีพุทธลักษณะงดงาม ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
จึงเรียกว่าหลวงพ่อเพชร

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ Wat Phra Fang Sawangkhaburimuninat
ตั้งอยู่ที่บ้านพระฝาง ต.ผาจุด เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสว่างคมุนี หรือเมืองฝาง อันเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่ โบสถ์ วิหาร พระธาตุเจดีย์
สมัยอยุธยาตอนปลาย และบานประตูไม้แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม ปัจจุบันเก็บรักษาไว้
ที่วัดธรรมาธิปไตย

หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit Cultural Hall
ตั้งอยู่ถนนแปดวา เป็นศูนย์รวมโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์และชิ้นสำคัญที่สุดคือ "ยันมาศ" คือคานหามไม้แกะสลักโปร่ง 3 ชั้น สมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีผ้าซิ่นตีนจกงกงามหลากหลายลวดลายให้ชม รวมทั้งโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์
 


อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก The Monument of Phraya Phichai Dabhak
ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างเกียรติประวัติไว้เมื่อครั้งรบกับพม่า จนดาบคู่มือหักไปเล่มหนึ่ง แต่ก็ยังรบจนได้ชัยชนะ
ด้วยวีรกรรมดังกล่าวจึงได้รับสมญานามว่า "พระยาพิชัยดาบหัก"
 


พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ The Museum of Mythical Metal

ในอาคารด้านซ้ายมือของอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของดาบเหล็กน้ำพี้ตลอดจนเครื่องลางของขลังที่ทำจากเหล็กน้ำพี้ และยังเป็นที่เก็บรักษา
ดาบเหล็กน้ำพี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 


วัดธรรมธิปไตย Wat Dharma Thippatai

ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกจุดตัดถนนอินใจมีกับถนนสำราญรื่นในอาคารธรรมสภาเป็นที่เก็บบานประตูวัดพระฝางที่มีลวดลายงดงาม เป็นบานประตูไม้แกะสลักสมัยอยุธยา


อำเภอลับแล Lablae District

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง Wat Phra Boromthat Thoongyang
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้ง ภายในวัดมีพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า


พระแท่นศิลาอาสน์ Phataen Sila-at
องค์พระแท่นเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 3 นิ้ว ประดับลายกลีบบัวที่ฐานพุทธบัลลังก์สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง


น้ำตกแม่พูล Mae Pool Waterfall
อยู่ที่บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล เป็นน้ำตกสูงหลายชั้น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงามและศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์ อันงดงามของน้ำตกแม่พูลได้ชัดเจน


อำเภอพิชัย Phichai District

บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก Hometown of Phraya Phichai Dabhak
อยู่ที่บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง ปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของเมืองพิชัยเมื่อครั้งอดีตกาล มีการจำลองวิถีชีวิตชาวเมืองพิชัย ไว้ในพิพิธภัณฑ์ พระยาพิชัยดาบหัก และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักอีกแห่งหนึ่งประดิษฐไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย
 


อำเภอทองแสนขัน Thong Saen Khan District

บ่อเหล็กน้ำพี้ Nam Phi Steel Well
อยู่ที่ตำบลน้ำพี้ เป็นบ่อเหล็กกล้าที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมี 2 บ่อ คือ "บ่อพระแสง" และ "บ่อพระขรรค์" โดยบ่อพระแสงจะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น ซึ่งจะสงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น ในบริเวณนี้มีศาลเจ้าพ่อเหล็กน้ำพี้ และอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยจำลองการนำเหล็กน้ำพี้มาทำเป็นศาสตราวุธในแต่ละขั้นตอน


อำเภอน้ำปาด Nam Pat District

วนอุทยานสักใหญ่ Sakyai Botanical Park
อยู่ที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ ประกอบด้วยไม้เบญจพรรณ และที่สำคัญวนอุทยานแห่งนี้มีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก อายุราว 1,500 ปี ลำต้นทั่วไปยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว Phu Soi Dao National Park
เป็นป่าที่มีพื้นที่ติดต่อเนื่องกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง งดงามไปด้วยป่าสนและทุ่งดอกไม้ มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี มีน้ำตกสวยงาม 2 แห่ง คือ น้ำตกภูสอยดาว และน้ำตกสายทิพย์ อุทยานฯ มีบริการลูกหาบและเต้นท์สำหรับนักท่องเที่ยว


อำเภอท่าปลา Tha Pla District

เขื่อนสิริกิต์ Sirikit Dam
ตั้งอยู่ที่บ้านผาซ่อมตำบลผาเลือด สร้างปิดกั้นลำน้ำน่าน เก็บน้ำได้สูงสุดประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มีทิวทัศน์ที่สวยงามอากาศเย็นสบาย ในอ่างเก็บน้ำมีการเดินป่าเชิงอนุรักษ์บริเวณเขื่อนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

 อำเภอบ้านโคก Ban Khok District

จุดผ่อนปรนชายแดน Thai-Lao Border Point
มาตามทางหลวงหมายเลข 1268 ถึงอำเภอบ้านโคกมีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว คือ จุดผ่อนปรนช่องภูดู่ เปิดทุกวันเสาร์ จุดผ่อนปรนช่องมหาราช ตำบลบ่อเบี้ย เปิดทุกวันพระ จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต่าง เปิดทุกวันอังคาร โดยจะมีสินค้าจากต่างประเทศขายกันในราคาถูกเป็นจำนวนมาก

 

เทศกาลและงานประเพณี Traditions & Festivals

  • งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มงานวันที่ 7-16 มกราคม ของทุกปี บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัด
  • งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืนพุทธบาทยุคล และพระนอนพุทธไสยาสน์ ในวันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3 ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
  • ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า (อัฐมีบูชา) จัดในช่วงระหว่างวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 บริเวณพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
  • เทศกาลวันลางสาดอุตรดิตถ์ จัดประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลาง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
1. น้ำตกแม่พูล Mae Pool Waterfall
2. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง Wat Phra Boromthan Thoong Yang
3. วัดพระยืนพุทธบาทยุคล Wat Phrayuen Buddhabohtyukol
4. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ Wat Phratan Sila-at
5. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก Monument of Phraya Phichai Dabhak
6. หลวงพ่อเพชรLuang Phophet
7. บ้านพระยาพิชัยดาบหักPhraya Phichai Dabhak Birthplace
8. เขาพลึงKao Plueng
9. วัดพระฝางสวางคมุนีนาถWatPhra Fang Sawangkamuninat
10. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านLamnamnan National Park
11. บ้านท่าเรือBan Tha Rua
12. เขื่อนสิริกิต์Sirikit Dam
13. บ่อเหล็กน้ำพี้Nam Phi Steel Well
14. อุทยานต้นสักใหญ่Sakyai Botanical Park
15. อุทยานแห่งชาติคลองตรอนKlong Tron National Park
16. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวPhu Soi Dao National Park
17. จุดผ่อนปรนช่องภูดู่Thai-Lao Border Point

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ New Tourist Attractions
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน Klong Tron National Park
เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงต่ำ ยอดเขาที่สุงที่สุดคือ เขาภูเมี่ยง สภาพทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ดิบเขา ป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด รวมทั้งเต่าปูลูซึ่งพบบริเวณน้ำตกคลองตรอน ซึ่งเป็นน้ำตกสูง 8 ชั้น มีความสวยงามตามธรรมชาติที่แตกต่างกัน อุทยานฯ แห่งนี้มีที่พักและบริเวณกางเต้นท์บริการนักท่องเที่ยวด้วย

ของดีเมืองอุตรดิตถ์ Souvenirs
ลางสาดหวาน
ทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแล
ขนมเทียนเสวย
ดาบเหล็กน้ำพี้
ผ้าทอพื้นเมือง
เครื่องจักสาน

เที่ยวทั่วเมือง
ในตัวเมืองมีรถโดยสารปรับอากาศวิ่งรอบเมือง ระหว่างเวลา 07.00 -17.00 น.
ในตลาดสดริมน้ำน่านมีคิวรถไปเขื่อนสิริกิติ์และอำเภอลับแล น้ำตกแม่พูล
รถแท๊กซี่มีบริการในตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์

การเดินทาง Travelling
สถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ Uttaradit Bus Terminal
สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ Uttaradit Train Terminal
บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด Chertchai Tour Co.,Ltd.(Bus)
บริษัท วินทัวร์ จำกัด Vin Tour Co.,Ltd.(BUS)
บริษัท ขนส่ง จำกัด Transpot CO.,Ltd.(Bus)

จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-1977
สำนักงานแพร่ (ททท.) จังหวัดแพร่ โทร.0-5452-1118,0-5452-1127
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1023
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5541-2729
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0-5544-2370-1

ข้อมูลจาก : http://www.uttaradit.go.th/ ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเกี่ยวกับอุตรดิตถ์