ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม
ReadyPlanet.com

ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมนา

สนใจจองโรงแรม ห้องพัก กรุณา ติดต่อเรา หรือ โทร.055-832790-7,089-4616339

 โรงแรมสีหราช บริการท่านด้วย ห้องประชุมสัมมนา/ห้องจัดเลี้ยงใหญ่และห้องแบ่งกลุ่มย่อย สามารถรองรับจำนวนคนได้ตั้งแต่ 30-1,000 ท่านบริการโสตทัศนูปกรณ์การจัดประชุมสัมมนา/จัดเลี้ยง ที่ทันสมัยครบครัน

♦ เครื่องฉาย 3 มิติ Visualizer

♦ เครื่องเล่น CD/VCD/DVD

♦ จอแบบเคลื่อนย้ายได้

♦ แค็ทวอล์ก

♦ จอ LCD Projector

♦ กระดาษโน้ตและดินสอ

♦ เครื่องฉายสไลด์โปรเจคเตอร์ Slide Projector


ห้องสีหราชบอลรูม

600 500 150 1,200 700 700
ห้องคชสีห์-ไกรสีห์ 90 80 50 150 80 70
ห้องกินรี 210 150 70 250 150 150

♦ เครื่องเล่นวีดีโอ มัลติซิสเตม

♦ จอแบนเคลื่อนย้ายได้

♦ จอเลื่อนอัตโนมัติ

♦ แอลซีดี โปรเจคเตอร์

♦ สไลด์ โปรเจคเตอร์

♦ ไวท์บอร์ด

♦ โทรทัศน์

♦ เครื่องฉาย 3 มิติ Visualizer พร้อมระบบเสียง และผู้ดูแล

♦ ฟลอร์เต้นรำ

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]